Wiekowa historia Orkiestry Dętej OSP w Krościenku nad Dunajcem zaczęła się w 1923 roku z inicjatywy „bandy” kilku utalentowanych i przedsiębiorczych krościenczan (Józef Wójcik, Jan Głuc, Józef Noworolnik oraz Józef Biel). Wyszli oni naprzeciw pragnieniom miejscowej społeczności, jako że muzyka gra w sercu każdego górala.
Istotnym znaczeniem orkiestry jest jej kulturotwórcza rola jak i ogromny wpływ na rozwój ruchu muzycznego w pienińskiej ojczyźnie. Jej przejawem stało się kultywowanie zapoczątkowanej przez Mariana Zacharskiego tradycji porannych, majowych koncertów z kościelnej wieży. Orkiestra krościeńska jest przykładem fenomenu amatorskiego ruchu muzycznego o charakterze wielopokoleniowym, gdzie wraz z dziadkiem gra wnuk. Istotne dla rozwoju orkiestry jest jej stopniowe odmładzanie się i zwiększenie składu osobowego orkiestry. Muzyka to skuteczny środek pedagogiczny, który pozytywnie wpływa zarówno na umysł i serca młodych dostarczając rozrywki zarazem chroniąc przed okazjami do złego.        
Od jesieni 2011 roku dyrygentem orkiestry jest mgr Krzysztof Szewczyk. Zabiegi dokonywane przez kapelmistrza powodują zwiększenie zainteresowania grą na instrumentach, przez co orkiestra cały czas powiększa swoje grono o kolejne osoby. Od 2013 roku przy orkiestrze działa Ognisko Muzyczne kształcące dzieci i młodzież, która później zasila zespół. Dzięki temu Orkiestra na dzień dzisiejszy liczy ponad 40 osób. Intensywna praca z roku na rok przekłada się na popularyzację zespołu a sama orkiestra podnosi swój poziom, wzbogacając repertuar o kolejne utwory folklorystyczne oraz rozrywkowe koncertując na terenie całej Polski. Uświetnia rocznie ok. 40 imprez okolicznościowych i cyklicznych. 
 

Obecny skład zespołu:

Krzysztof Szewczyk KAPELMISTRZ
Karolina Mikłusiak Wokal
Martyna Opyd Flet
Grzegorz Talar Klarnet
Magdalena Dyda Klarnet
Dominika Gaweł Klarnet
Stanisław Walkowski Klarnet
Karolina Hryc Klarnet
Mateusz Zapolski Klarnet
Jan Mikołajczyk Klarnet
Krzysztof Wolski Klarnet
Paulina Waksmundzka Saksofon altowy
Martyna Krężel Saksofon altowy
Andrzej Walkowski Saksofon altowy
Tadeusz Madziar Saksofon barytonowy
Jerzy Komorek Kornet
Adam Komorek Kornet
Paweł Kacwin Kornet
Jacek Tworek Kornet
Kamila Komorek Kornet
Michał Dyda Kornet
Jacek Tworek Kornet
Szymon Dyda Trąbka
Norbert Jandura Trąbka
Tomasz Walkowski Trąbka
Leszek Zyga Trąbka
Paweł Kacwin Puzon
Kamil Kubik Puzon
Karol Malik Puzon
Kazimierz Zaziąbł Tenor
Grzegorz Szerszeń Tenor
Wojciech Rzepiel Tenor
Jakub Malik Baryton
Piotr Madziar Tuba
Antoni Gabryś Tuba
Marek Lipień Tuba
Marek Głuc Tuba
Grzegorz Wolski Perkusja
Adrian Kacwin Perkusja
Stanisław Zając Perkusja
Piotr Krężel Perkusja
Dyrygenci orkiestry:
Marian Zacharski 1923 – 1936
Jan Mikołajczyk 1937 – do wojny
Stanisław Reinfuss
Stanisław Mikołajczyk 1953 – 1982
Józef Ferko 1983 – 1993
Stanisław Głuc 1993 – 1999
Andrzej Walkowski 1999 – 2011
Krzysztof Szewczyk 2011 do chwili obecnej
 Z obecnie grających orkiestrantów najdłużej pracują społecznie dla Krościenka: Antoni Gabryś,  Stanisław Walkowski, Jerzy Komorek, Kazimierz Zaziąbł. 6 lipca 2003 roku zostali oni odznaczeni przez władze gminy medalami „Za Zasługi dla Gminy Krościenko n.D.”

Przez 95 lat istnienia orkiestry, zmieniało się życie, kapelmistrzowie i jej skład. Pewnym modyfikacjom podlegał również repertuar. Niezmienna natomiast pozostała jej rola. Świetnie grane marsze, pieśni nabożne i patriotyczne, melodie regionalne, folklorystyczne oraz rozrywkowe, które uświetniają każde ważniejsze wydarzenie społeczne i religijne w życiu mieszkańców Krościenka.