Spis prac

Cepelia Pienińska – rysunek ołówkiem z roku 2008. Dom przy ul.Pienińskiej, była siedziba Cepelii.

Dom pani Mirkowej – olej na płótnie z roku 1995. Nieistniejący dom i ogród przy ul.Jagiellońskiej (obecnie sklep budowlany Kozub).

Dunajec – most – rysunek ołówkiem z roku 2009.

Dwór Na Klinie – rysunek ołówkiem z roku 1998.

Gmina – rysunek ołówkiem z roku 2009. Siedziba Zarządu Gminy. Widok od strony banku.

Kaplica Sw.Rocha – rysunek ołówkiem z roku 2008.

Kaplica-cmentarz – rysunek ołówkiem z roku 1998. Kaplica przycmentarna przy ul. Sw.Kingi.

Kościół-1 – rysunek ołówkiem z roku 2009. Widok od strony amfiteatru „Pod wierzbą”.

Kościół-2 – rysunek ołówkiem z roku 2009. Widok od strony rynku.

Kozłeczyzna – rysunek ołówkiem z roku 1998. Widok od strony Dunajca.

Krościenko-widok-1 – rysunek ołówkiem z roku 1998. Widok z ul.Trzech Koron.

Krościenko-widok-2 – rysunek ołówkiem z roku 2008. Widok z ul.Trzech Koron.

Nad Dunajcem – olej na płótnie z roku 1995. W głębi budynek Liceum przy ul.Zdrojowej.

Pensjonat Sitowskich – rysunek ołówkiem z roku 2011. Pensjonat przy ul.Trzech Koron.

Remiza OSP – rysunek ołówkiem z roku 2009. Remiza i rzeka Krośnica od strony ul.Targowej.

Rynek-1 – rysunek ołówkiem z roku 2009. Zabytkowe domy na południowej stronie rynku.

Rynek-2 – rysunek ołówkiem z roku 2008. Zabytkowe domy na południowej stronie rynku.

Rynek-3 – rysunek ołówkiem z roku 2008. Zabytkowe domy na południowej stronie rynku.

Rynek-4 – rysunek ołówkiem z roku 2009. Zabytkowe domy na południowej stronie rynku.

Rynek-studnia – rysunek ołówkiem z roku 2011. Widok od strony ul.Flisaków Pienińskich.

Stary folwark – pastel z roku 2000 przedstawia folwark plebański  naprzeciw remizy strażackiej dziś nieistniejący ale zrekonstruowany.

Ul.Flisaków Pienińskich – rysunek ołówkiem z roku 2009. Ostatni z domów przy amfiteatrze.

Ul.Jagiellońska – olej na płótnie z roku 1979. Pomnik Króla Władysława Jagiełły i fragment restauracji „Przełom”. Po lewej na rogu sklep rybny.

Ul.Sienkiewicza – rysunek ołówkiem z roku 2009. Stary dom przy ul.Sienkiewicza.

Ul.Sw.Kingi-1 – rysunek ołówkiem z roku 2009. Zabytkowe domy przy ul.Sw.Kingi.

Ul.Sw.Kingi-2 – rysunek ołówkiem z roku 2008. Zabytkowe domy przy ul.Sw.Kingi.

Ul.Targowa – olej na płótnie z roku 1995. Nieistniejący drewniany most i domy. Widok w stronę ul.Jagiellońskiej.

Ul.Trzech Koron-2 – rysunek ołówkiem z roku 1975. Nieistniejący drewniany płot.

Ul.Trzech Koron-4 – akwarela z roku 1979. Dom na przeciw kapliczki Sw.Rocha, w którym mieszkał Marcin „Popajda” Knurowski – znany muzykant krościeński.

Ul.Zdrojowa – olej na płótnie z roku 2016. Widok w stronę wschodnią.