Herb gminy Krościenko nad Dunajcem przedstawia „wizerunek baranka wielkanocnego na niebieskim polu, na tarczy zwieńczonej koroną z napisem na obrzeżu «Herb Królewskiego Miasta Krościenka n.D.»” Herb został uchwalony statutem gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 lipca 2003 roku.

Baranek skierowany jest w prawo, z głową odchyloną w lewo. Baranek podtrzymuje czerwoną chorągiew prawą przednią nogą i głową. Tarczę herbową otacza czerwona szata (płaszcz), której górnym zwieńczeniem jest otwarta, złota korona symbolizująca fakt, że Krościenko było królewskim miastem. Kwiatony korony zwieńczone są na przemian krzyżykami i kulkami. Tarcza okryta płaszczem umieszczona jest na medalionie barwy pomarańczowej, na którym znajduje się napis „HERB KRÓLEWSKIEGO MIASTA KROŚCIENKO N.D.”

Symbol baranka z chorągwią w tarczy widnieje również na urzędowej pieczęci gminy Krościenko nad Dunajcem („Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła z wizerunkiem baranka wielkanocnego z napisem w otoku Gmina Krościenko n.D.”), której wzór uchwalono w § 2 ust. 2 Statutu.

Krościenko nad Dunajcem otrzymało prawa miejskie od króla Kazimierza Wielkiego w czerwcu 1348 roku, w dniu zesłania Ducha Świętego. Trzy tygodnie później, w oktawę św. Jana prawa miejskie otrzymała Piwniczna. W herbach obu miast umieszczono baranka z chorągiewką (w herbie Piwnicznej baranek skierowany jest w lewo). Biały baranek z chorągiewką symbolizuje Jana Chrzciciela, który ochrzciwszy Chrystusa powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Tę scenę przedstawia najstarsza pieczęć tutejszej parafii.

Herb z barankiem był symbolem Krościenka przez ostatnie kilkaset lat, z wyjątkiem okresu 1973–1982, gdy Krościenko nad Dunajcem po połączeniu z sąsiednią Szczawnicą stanowiło miasto Szczawnica-Krościenko. 2 listopada 1982 roku herb Królewskiego Miasta Krościenka ponownie ozdobił krościeński ratusz.

 

źródło: wikipedia.pl