Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego

Z OKAZJI 670 – LECIA

LOKACJI KROŚCIENKA NAD DUNAJCEM

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem i Gminne Centrum Kultury w Krościenku nad Dunajcem.

 

Temat pracy konkursowej:

„Jak wyobrażasz sobie lokację Krościenka nad Dunajcem”

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych Gminy Krościenko n.D.
 2. Termin i adres składania prac:

28 luty 2018 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem, ul. Pienińska 2.

 1. Uczestnik przygotowuje tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 2. Dopuszczalne formy pracy: rysunek, grafika, kolaż, malarstwo, relief, forma przestrzenna.
 3. Format A3– praca płaska, praca przestrzenna nie powinna przekraczać 50/50/50 cm.
 4. Prac nie należy oprawiać.
 5. Praca powinna nawiązywać do historycznego wydarzenia z 1348 roku, kiedy to Krościenko otrzymało od króla Kazimierza Wielkiego prawa miejskie i herb.
 6. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę pracy – załącznik nr 1
 7. Szkołę prosimy o dołączenie listy zbiorczej uczestników.
 8. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.
 9. Organizator przyzna nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Karty zgłoszenia

 

(informacji udziela Ewa Majerczak, majewka@op.pl)